DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Project afbeelding
BREEAM-NL-score:
Asset
Beheer

Het World Trade Center is een iconisch gebouw in het Beatrixkwartier in Den Haag en biedt flexibele werkruimten en diensten aan grote en kleine bedrijven, waardoor het een koploper in de regio is op het gebied van multitenant gebouwen. In 2015 heeft het Office Fund maatregelen getroffen voor verdere optimalisering van WTC The Hague: er vond een renovatie plaats van het entree tot het centraal punt van voorzieningen en naar aantrekkelijke en dynamische ontmoetingsplek.

Natuurlijk duurzaam

Duurzaamheid begint bij de locatie. Een project moet in eerste instantie bijdragen aan waardevermeerdering van de omgeving waarin het zich bevindt. Het complex van WTC The Hague, drukt in positieve zin haar stempel op haar omgeving en zorgt daarmee voor een duurzame leef- en werkomgeving. 

Maar duurzaam is ook met zorg omgaan met het milieu en de footprint van de ontwikkeling zo klein mogelijk laten zijn. Met het oog hierop is bij de ontwikkeling van het gebouw gekozen voor warmte-koude opslag en heeft het, door nog tal van andere energiebesparende maatregelen en duurzaam materiaalgebruik, een energielabel A.

Verder is de ingekochte elektra voor 100% groen en wordt het energiegebruik voortdurend gemonitord. Dit is tevens een stimulans voor nieuwe investeringen in het blijvend verduurzamen van het complex. In het atrium is een join the pipe watertappunt geplaatst. Het BREEAM-NL keurmerk zorgt voor een uitbreiding van duurzaamheidserkenningen bij het WTC-pand, dat in 2010 al een EPA-U level ‘A’ energielabel kreeg.

Producten / diensten bij dit project

Producten 1-2 van 2
AfbeeldingNaamType
Productafbeelding
EnergieDienst
Productafbeelding
Energie EfficiencyProduct