DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Project afbeelding
LEED-score:
Gold

Dit gebouw is verduurzaamd door efficiënt water- en energiegebruik, locatiekeuze, materiaalgebruik en vervuiling en het verbeterde binnenklimaat.