DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Project afbeelding
BREEAM-NL-score:
Asset
Beheer
Gebruik

Organisatieomschrijving
De locatie (en gebruiker) valt onder SNS REAAL en daarmee zijn de stukken van SNS REAAL ook van toepassing op deze locatie. De organisatie wordt geleidelijk opgesplitst naar twee organisaties (bank en verzekeraar) die los van elkaar kunnen gaan fungeren. In de periode dat de bewijslast is verzameld is daarbij de naam van de verzekeraar aangepast van REAAL naar Vivat. Vivat geldt als moederorganisatie voor de verzekeraars-activiteiten met de bekende labels als REAAL en Zwitserleven. Zowel de naam van REAAL als Vivat kunnen terugkomen in de bewijslast, we spreken hier van dezelfde organisatie.  

Het beleid en doelen wat als bewijslast dient voor BREEAM zijn overeenkomstig met elkaar. In overleg tussen opdrachtgever, Expert en Assessor is daarom ook bepaald dat de algemene stukken die gelijk zijn voor de deelnemende locaties van SNS REAAL (portfolioaanpak), niet specifiek per locatie hoeven te worden voorzien van een locatienaam. De generieke voorzieningen (zoals watertappunten) volstaan met een goede omschrijving van de voorziening en dat dit op de locaties van toepassing is. Op locatie kan de assessor tijdens de audit ook daadwerkelijk de controle uitvoeren en desgewenst foto’s maken voor het dossier.

Gebouwomschrijving
Het gebouw is volledig in gebruik door verzekeraar REAAL. Het gebouw huisvest de kantoormedewerkers en fungeerde tot een aantal jaren geleden als hoofdkantoor voor de verzekeraar. Inmiddels is elders in Alkaar een nieuw kantoor gerealiseerd maar het huidige gebouw blijft daarnaast in gebruik voor de medewerkers van verzekeraar REAAL. Het gebouw bestaat uit twee torens die met elkaar in directe verbinding staan. Voor het gebouw is één energielabel afgegeven (label C). Het gebouw bevat onder meer een warmte koude opslag en is gesitueerd direct naast het station van Alkmaar.