DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Project afbeelding
BREEAM-NL-score:
Asset
Beheer

Vanaf de A12 vormt winkelcentrum stadspoort de entree van Ede. Het betreft een grotendeels overdekt winkelcentrum met een winkelpassage welke over de Doctor Willem Dreeslaan loopt. Het winkelcentrum bestaat uit 31 units van uiteenlopend formaat. Er zijn twee supermarkten in het winkelcentrum aanwezig welke fungeren als dagelijkse trekkers. Het overige winkelaanbod voorziet hoofdzakelijk in dagelijkse behoeften. Daarnaast is er voldoende horeca en in het winkelcentrum aanwezig om de verblijfsduur zoveel mogelijk te verlengen. De horeca is in 2011 verplaatst van in de passage naar de buitenzijde van het winkelcentrum. Stadspoort grenst aan twee woonwijken (Maandereng en Rietkampen). Het vormt een verbindingsbrug tussen de twee wijken die veelvuldig wordt gebruikt door de lokale bevolking. Dit kan worden afgeleid uit het vele aantal fietsers dat (lopend) de passage passeert.