DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Project afbeelding
BREEAM-NL-score:
Asset

Het asset bestaat uit twee winkelpanden met daarboven woningen en een parkeerdek. Beide laatstgenoemden vallen buiten de demarcatie van het asset. Een groen dak is aanwezig op een deel van het dak. Beide panden zijn voorzien van gemeenschappelijke ruimtes, waaronder pauze ruimtes met voldoende zitplaatsen en kantoorgedeelten. Binnen het asset is LED verlichting aanwezig en beide panden zijn voorzien van 4 gescheiden afvalstromen.