DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Project afbeelding
BREEAM-NL-score:

Het regiokantoor van Enexis in Zwolle is een van de gebouwen in een reeks van drie verspreid over het land Maastricht, Venlo, Zwolle. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.

Energieneutraal

Het energieneutrale regiokantoor van Enexis in Zwolle staat te midden van andere Enexis-gebouwen op het terrein van de netbeheerder. Daar waar de hoofdontsluiting van het gebied een dwarsweg kruist, toont het regiokantoor zich duidelijk als een stedenbouwkundig volume. Hier maakt het gebouw een hoogteaccent in het kantoorgedeelte, als reactie op het tegenoverliggende bovenregionale kantoor. Door een hoekverdraaiing in de gevel sluit het volume vervolgens aan op de dwarsweg. Aan deze kant ligt de tuin met grote, op de locatie behouden bomen. In het verlengde hiervan ligt een groene long die het kantoorgebouw voorziet van licht, lucht en ruimte. Aan de achterzijde gebaart het gebouw naar het achterliggende water aan de hand van een overstek.

Ontmoeting centraal

De bedrijfsruimte is onder het kantoorgebouw geschoven en is door zijn materiaalgebruik in een stalen profielplaat subtiel vervlochten met het kantoorgedeelte. Het regiokantoor is ruimtelijk zo opgezet dat de verdiepingen flexibel indeelbaar zijn en geheel volgens de principes van nieuwe werkomgevingen ingericht kunnen worden. Door een centrale entree zijn bedrijfshal en werkplaatsen verbonden met het kantorendeel, waardoor werknemers uit de kantoren en de werkplaatsen elkaar sneller ontmoeten.

Duurzame maatregelen

In de gevels is een nieuwe technologie toegepast. De vormentaal van de sculpturale gevels is geïnspireerd op een kunstwerk van de Delftse kunstenaar Jan Schoonhoven. De vorm maakt de gevels zonwerend, maar garandeert tegelijk voldoende daglicht en uitzicht. De gevel gaat het opwarming door directe zoninstraling tegen.

Het gebouw heeft een groene long: een getemperd buitenklimaat waaruit verse ventilatie lucht wordt aangezogen. Als gevolg van zoninstraling verwarmt deze in de winter de ventilatielucht voor. In de zomer wordt de opgewarmde lucht gebruikt voor het duurzaam regenereren van het toegepaste warmte- en koudeopslag systeem in de bodem.

Het installatietechnisch concept is gebaseerd op het efficiënt toepassen van bewezen technieken, zoals WKO en energieopslag in de bodem in combinatie met klimaatplafonds. Het gebouw heeft tevens energiezuinige verlichting, daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. PV-cellen op het dak vangen het gewenste energieniveau op en wisselen energie uit met het openbare energienetwerk van Enexis.

Producten / diensten bij dit project