DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Project afbeelding
BREEAM-NL-score:
Asset

Het Fort is een wijkwinkelcentrum in Apeldoorn. De bouw van het winkelcentrum begon in 1999 en de eerste bewoners kwamen eind 2000. Het is gelegen in de nieuwbouwwijk Osseveld-Oost. Winkelcentrum het Fort te Apeldoorn heeft 3 bouwblokken (’t Hof, Ruit Donjon en Vlieger) met een totaal BVO 6417 m2 exclusief bergingen.

’t Hof:
De assesment omvat de adressen Linie 101, 109, 115, 183 t/m 201 waarop zogenaamde 80% regel van toepassing is. De volgende adressen zijn meegenomen tijdens de inspectie Linie 183, 189 & 201 deze hebben een gecombineerd oppervlak van 2447m2. Op basis van de NEN2580 meting is het asset totaal 2973m2, hiervan is dus 83% meegenomen tijdens inspectie. De perceelgrens van het asset is gelijk aan de gebouwgrens dus geen buitenruimtes behorende bij de asset in de beoordeling.