DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

DGBCwoonmerk geeft een breed inzicht in de kwaliteiten van woningen en hun omgeving; voor zowel bestaande als nieuw te bouwen woningen. Energie bepaalt voor een groot deel de CO2-emissie van een woning en wordt dus zeker meegenomen, maar er is meer. DGBCwoonmerk heeft ook actuele (beleids)thema’s, zoals bereikbaarheid, materiaalgebruik en gezondheid, meegenomen in de beoordeling. Materiaalgebruik en locatie hebben een steeds grotere impact. Maar ook comfort en de gezondheid van de bewoner staan steeds vaker centraal. Juist de aanwezigheid en inzicht in deze thema’s motiveert vaak eerder tot het treffen van maatregelen.
DGBCwoonmerk maakt de stand van zaken van de woning inzichtelijk door onder andere het gebruik van big data en stimuleert tot noodzakelijke verduurzaming. Energiezuinigheid is niet het uiteindelijke doel van een woning, iedereen wilt gezond, gelukkig en veilig kunnen wonen. Zodoende zijn deze onderwerpen opgenomen in het DGBCwoonmerk.

Website:

www.dgbcwoonmerk.nl