DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

Weet u hoeveel energiebelasting uw organisatie jaarlijks afdraagt? De energiebelasting op elektriciteit en gas vormt een belangrijk deel van uw energiekosten. Het is dan ook zinvol om hier kritisch naar te kijken. De wetgeving rondom energiebelasting kent de nodige beperkingen. Hezelburcht kent de route naar optimalisatie van energiebelasting en kan uw organisatie helpen dit te bereiken.

Hezelburcht kan mogelijk de te veel betaalde energiebelasting over het huidige en de vijf voorgaande kalenderjaren voor u terugvorderen en de toekomstige belastingdruk optimaliseren. Wij treden hierbij op als intermediair tussen u, uw energieleverancier en de Belastingdienst.

Benieuwd of uw organisatie te veel energiebelasting betaald?

 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!

Hezelburcht Subsidieadviesbureau

Bob Dubbeldam, MSc - Consultant Sustainability

b.dubbeldam@hezelburcht.com - 088 495 20 00

Website:

www.hezelburcht.com/nieuws/betaalt-uw-organisatie-te-veel-energiebelasting/

Keurmerken:
02-06-2019