DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

Een comfortabel, duurzaam en veilig gebouw. De grote facilitaire uitdaging is het optimaal inzetten van de faciliteiten die een gebouw biedt, tegen zo laag mogelijke kosten.

ENGIE helpt u een aangenaam klimaat te realiseren in uw kantoor, gebouw of instelling, tegen minimale kosten. Met aandacht voor energy-efficiency en asset efficiency weten wij zo een winstgevende situatie voor u te creëren.

Vaak beschikt een organisatie of instelling over verschillende systemen voor bijvoorbeeld comfort, communicatie en veiligheid. Hier liggen kansen. Door deze systemen met elkaar te verweven, is vaak winst te behalen. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch instellen van functies die op elkaar reageren, zoals het aan- en uitschakelen van het licht op het moment dat iemand zijn computer aan of uit zet.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden om techniek efficiënt en waardetoevoegend in te richten. Onze experts nemen voor het maken van de juiste keuze de totale besturingsfilosofie onder de loep, bekijken de initiële kosten en richten ook een blik op de toekomst.

Website:

www.engie-services.nl/markten/gebouwen/