DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

Hoe kunnen bedrijven efficiënter omgaan met energie, zodat zij voldoen aan de richtlijnen vanuit de overheid en kunnen besparen op milieu en kosten? Met een EED-audit helpt ENGIE bedrijven hun energiestromen inzichtelijk te maken en concrete verbetermaatregelen die zich in korte tijd terugverdienen in kaart te brengen.

 

EED

De wettelijk verplichte EED-scan (Europese Energie Efficiency Richtlijn) is een belangrijk onderdeel van de Road2Green-audit. De EED-scan is een vierjaarlijkse procedure met als doel informatie te verzamelen omtrent het actuele energiegebruik van een onderneming, om zo mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren. Dit moet ertoe leiden dat een bedrijf inzicht krijgt in de projecten die gestart kunnen worden om energie te besparen. Daarnaast dient het EED-rapport ervoor om verslag uit te brengen van de resultaten aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beoogt hiermee de inzet en commitment van de te auditen organisatie te waarborgen.

 

De EED-scan bestaat uit drie onderdelen

Het opstellen van een energiebalans per energiedrager. Dit biedt overzicht van de huidige energiestromen en kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen en energiebesparingspotentie. De energiebalans moet tot ten minste 90% het totale energiegebruik kunnen verklaren;
Het identificeren van energiebesparingsmaatregelen. Met een rapportage van de kostenefficiency inclusief investeringsbudget en indicatieve kostenbesparing per maatregel;
Een implementatieplan. Een plan van aanpak om de energiebesparingsmaatregelen en –potentie in de komende jaren verder uit te werken en te realiseren.


De EED-rapportage

Teneinde de bedrijfsgegevens, energiedata en acties op correcte wijze vast te leggen, te analyseren en te rapporteren is door ENGIE een EED-Rapportage Format opgesteld, die qua scope en diepgang is afgestemd met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De EED-Rapportage kan aan het betreffende bevoegd gezag worden aangeboden, waarmee wordt voldaan aan de Wettelijke Milieuverplichting met betrekking tot het onderwerp energiegebruik.

De gesignaleerde opportuniteiten om energie te besparen worden in tekstdelen uitgewerkt. Voor iedere voorgestelde maatregel worden de volgende onderwerpen duidelijk omschreven:

  • huidige toestand
  • verbeteringsvoorstel
  • besparingen
  • investeringen
  • mogelijke randvoorwaarden bij de uitvoering

In het rapport wordt ook aandacht besteed aan energiezorg en energiebeheer.

 

Wilt u weten wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Pieter Blok: pieter.blok@engie.com

Website:

www.engie-services.nl/specialismen/