DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

Huisman & van Muijen is gecertificeerd volgens SKW BRL 9500 voor het uitbrengen van een Energie Prestatie Advies voor bestaande utiliteitsgebouwen, het Energielabel. Aan het Energie Prestatie Advies koppelen wij desgewenst een maatwerkrapportage om gebouwspecifieke energiebesparende maatregelen in beeld te brengen en de effecten er van op het Energielabel.

Website:

www.hvm.nl/energie-presentatie-advies