DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

Huisman & Van Muijen staat voor advies in installaties in de meest brede (en specialistische) zin van het woord. Complexe installaties voor innovatieve omgevingen en eigentijdse gebouwen.

Visie
“Boven jezelf uitstijgen binnen de kaders van omgeving, budget, materiaal en de menselijke factor.”
Onze kennis geeft ruimte aan uw comfort. Met passende installaties van vandaag en morgen. Met realisatie van uw project binnen uw tijd. Met mensen die staan voor uw budget, uw aandacht en tenslotte: uw gebouw!!!
 
Behaaglijkheid
Techniek is ons middel, behaaglijkheid ons doel. Medewerkers leveren goede prestaties in een behaaglijk binnenklimaat. Wij streven naar optimaal comfort voor iedereen. Dat gaat verder dan (ARBO) wetten en regels. Kleur, akoestiek, beleving en emotie spelen ook een rol. Gelukkig beschikken wij over innovatieve installatietechnische kennis die alle grenzen overtreffen.
 
Duurzaamheid
Duurzame oplossingen komen voort uit gezond verstand. Als installatieadviseur werken wij daarom nauw samen met de architect. Bewust en zorgvuldig samen keuzes maken. Met alle aandacht voor de huidige en toekomstige generaties. Met alle respect voor natuurelementen zoals water, lucht en zonlicht. Samen met alle betrokkenen realiseren wij een “duurzaam” gebouw.
 
Innovatief
Elk gebouw spreekt zijn eigen taal. Functies, eisen en de stijl van de architect bepalen de richting. Het is de kunst deze taal te begrijpen en te “vertalen” naar een stimulerend ontwerpproces. Samenwerken is dan een absolute must.
 
Vanaf het begin dient het ontwerpteam elkaar te vinden in ideeën, ambitie en grensverleggende confrontaties. Innovatieve en verantwoorde oplossingen zijn dan het resultaat. Een belangrijk proces dat leidt tot het onderscheidende vermogen van Huisman & Van Muijen.

Website:

www.hvm.nl