DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

BREEAM-NL nieuwbouw

Gebouwen met een BREEAM-NL Nieuwbouw label onderscheiden zich door een betere kwaliteit, lagere operationele lasten, tevreden huurders en lagere financiële risico’s.

Dankzij onze ervaring met meer dan honderd hoogwaardige BREEAM-certificeringen is uw duurzame project bij ons in uiterst veilige handen. Wij ondersteunen u op de meest pragmatische manier in het behalen van uw BREEAM-ambities, zoals met:

  • het geven van voorlichting over de methode. Voor welk type vastgoed is het bedoeld? Hoe werkt het? Wat moet je doen? Wie doet wat?
  • het opstellen van een nulmeting (=quick scan) die laat zien wat de potentiële BREEAM-score is van uw ontwerp. En niet onbelangrijk: welke mogelijkheden er zijn om de score te verbeteren, met een minimum aan kosten en inspanning.
  • de complete begeleiding van uw BREEAM-certificering, met een maximum aan praktische oplossingen en een minimum aan faalkosten.

Het BREEAM-certificeringstraject voor nieuwbouw en renovatie is gedetailleerd vastgelegd in een Beoordelingsrichtlijn uitgegeven door de Dutch Green Building Council. Samengevat stelt BREEAM-NL Nieuwbouw drie duurzame hoofdvragen, verdeeld over negen categorieën:

  • hoe duurzaam zijn het gebouw en de installaties? (via de categorieën Energie, Materialen, Welzijn & Gezondheid, Afval, Water en Vervuiling)
  • hoe duurzaam is de locatie? (via de categorieen Transport, Landgebruik & Ecologie)
  • hoe duurzaam is het ontwerp- en uitvoeringsproces? (categorie Management).

Elke categorie bevat een aantal eisen (=credits). Hoe meer credits zijn behaald, hoe hoger de totale BREEAM-score, die qua ambitieniveau varieert tussen de 1 en 5 sterren. BREEAM stelt strikte voorwaarden aan de bewijslast waarmee u moet aantonen dat u aan een credit voldoet. Onze BREEAM-adviseurs beheersen de BREEAM-materie als geen ander en helpen u feilloos op weg bij het opstellen van bewijslast die aan de vereisten voldoet.

Meer weten over onze ervaringen met BREEAM-NL Nieuwbouw en wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Lizette van Zuilen of Ruud Sprock van ons bureau.