DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

De dienstverlening van woningcorporaties draait om het aanbieden van comfortabele sociale huisvesting. Maar is het leveren van warmte ook een kerntaak? Voor corporaties die vanuit strategische overwegingen geen energieleverancier willen zijn, kan Unica deze rol overnemen. Unica wordt dan de warmteleverancier voor uw huurders. De samenwerking leidt tot lagere bedrijfskosten, lagere woonlasten, een hogere huurderstevredenheid én verduurzaming van uw appartementen.
 
Eén aanspreekpunt voor huurders
Door de warmtelevering over te nemen, wordt Unica verantwoordelijk voor de energie-installaties en voor de energiefacturatie. Ook kan Unica het onderhoud van de binneninstallaties van uw huurders verzorgen. De huurder heeft hiermee één aanspreekpunt voor zowel vragen over de energierekening als eventuele comfortklachten. Als woningcorporatie blijft u juridisch eigenaar van de installaties. Uiteraard is Unica bekend met de wet- en regelgeving , zoals de Woningwet, zodat u er zeker van bent dat u aan uw verplichtingen hieromtrent voldoet.
 
Extra budget voor verduurzaming
De samenwerking is gebaseerd op het benutten van elkaars sterktes. Een corporatie is sterk in het verhuren van betaalbare, sociale woningen; Unica is sterk in het exploiteren van collectieve energie-installaties. Dankzij de focus op energie-efficiëntie van de installaties en de standaardprocessen voor exploitatie worden de kosten lager. Het budget dat hiermee beschikbaar komt, kunt u gebruiken om uw appartementencomplexen te verduurzamen.

Bel voor een vrijblijvende afspraak met Unica Ecopower: 033 - 247 80 80.

Website:

https://www.unica.nl/warmtelevering-en-verduurzaming-voor-corporaties