DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

Integrale bouworganisatievormen, waarbij één opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het totale eisenpakket, dat een combinatie van disciplines zoals ontwerp, uitvoering en onderhoud beslaat, zijn sterk in opkomst omdat ze de opdrachtgever een hoge mate van zekerheid over de te leveren prestaties geven. Opdrachtgevers en gebruikers willen daarbij wel voldoende invloed behouden en de mogelijkheid hebben om bij te sturen.

Maatwerk
Een geschikte bouworganisatievorm is voor ieder project weer anders. HEVO ontwerpt een passende bouworganisatievorm voor haar opdrachtgevers en werkt vervolgens de aanbestedingsvorm en de contracten uit. Dit begint met de analyse van de organisatie van de opdrachtgever en de gebruikers, van de bouwopgave en de marktsituatie. De beleving bij de belanghebbenden van kansen en risico's staan hierbij centraal.

De voor- en nadelen van de beschikbare bouworganisatievormen spelen een belangrijke rol in het afwegingsproces. HEVO heeft zowel als organisator van bouworganisatievormen met de opdrachtgever als in de rol van opdrachtnemer ervaring met alle bouworganisatievormen in Nederland; van traditioneel tot en met PPS-projecten waarbij alle disciplines en taken werden overgedragen. Na het ontwerp van de bouworganisatievorm, waarbij expliciet vastligt waarom het besluit genomen is, wordt de gemaakte keuze vervolgens uitgewerkt in de bijbehorende aanbestedingsvorm.

Meerwaarde
Een passende bouworganisatievorm met een effectief doorlopen aanbesteding biedt de opdrachtgever een grote meerwaarde in de realisatie van zijn doelstellingen.

Website:

www.hevo.nl/advies-bouwmanagement/aanbesteden-contracteren-advies

Keurmerken: