DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

Bij risicodragend projectmanagement brengt u het bouwproces na de definitiefase integraal onder de verantwoordelijkheid van HEVO. Daarbij behoudt u als opdrachtgever maximale invloed in een transparant proces. Wij zijn uw aanspreekpunt en eindverantwoordelijke. We hebben de centrale rol in het proces en contracteren ook de ontwerpende en uitvoerende partijen. Tegelijkertijd behoudt u inspraak en kunt u contact hebben met alle partijen. 

Resultaatgarantie

Het voordeel van deze samenwerkingsvorm is dat wij u een resultaatgarantie kunnen bieden. Dat is de reden waarom risicodragend projectmanagement veel wordt toegepast bij complexe huisvestingsvraagstukken voor overheid, instellingen en bedrijven. Het geeft u als opdrachtgever de zekerheid van een eindresultaat dat voldoet aan de vooraf gestelde kaders van kwaliteit, budget en planning. Omdat wij verantwoordelijk zijn voor het eindproduct heeft u maar één aanspreekpunt. Eventuele tegenvallers zijn voor rekening en risico van HEVO. En meevallers? Die delen we in deze partnerrelatie met u.

Belangrijkste kenmerken

  • U heeft als opdrachtgever slechts één contractpartij. Alle adviseurs, ontwerpers en uitvoerende partijen vallen onder onze verantwoordelijkheid.
  • Alle adviseurs, ontwerpers en uitvoerende partijen worden conform EG aanbestedingsregels gecontracteerd.
  • Wij leggen in elke fase volledig en transparant verantwoording af door middel van een faserapportage met verschillenanalyses.
  • Ook bij kleine wijzigingen en aanpassingen blijven we binnen de vooraf afgesproken kaders.
  • De aanbesteding van de uitvoering is transparant, HEVO dekt overschrijdingen af, zonder aanpassing van de kwaliteit.
  • U wordt gevrijwaard van meerwerken, behoudens wettelijke wijzigingen en uw eigen extra wensen.
  • Wij zijn voldoende ervaren en financieel voldoende solide om deze samenwerkingsvorm te bieden.

 

www.hevo.nl

www.rpmbyhevo.nl

Website:

www.hevo.nl/nl/diensten/projectmanagement/risicodragend-projectmanagement.aspx

Keurmerken: