DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

Duurzaamheidsscan

Hoe zorgt u voor een optimaal duurzaam gebouw?

Bij het ontwerp van een werk houden we rekening met de levensduur ervan. Vanaf de start van de bouw tot de uiteindelijke sloop. 

Strukton denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur en draagt hiermee concurrerende en innovatieve oplossingen aan voor de vraagstukken van onze klanten. Dit doen we zowel gevraagd als op eigen initiatief. 

Bij een duurzaamheidsscan kijken we naar de totale levensduur van een gebouw of installatie(s). Dit betekent dat we al bij het ontwerp van een gebouw of installatie(s) nadenken over het verlengen van de levensduur en mogelijkheden voor energiebesparing tijdens de realisatie- en de gebruiksfase. Dit kan ook plaatsvinden bij meerjarenonderhoud vervangingen of revitalisatie. Ook houden we steeds meer rekening met hergebruik van producten aan het einde van hun levensduur.  

Strukton Worksphere voert diverse programma's van advies tot gegarandeerde TCO-programma's over een periode van 5 tot 20 jaar. Dit doen wij in de vorm van EPC, ESCO's of Design Build Maintain contracten.

 

 

 

Website:

www.strukton.nl/over-ons/duurzaam/