DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

Uw wilt een duurzaam project realiseren. Maar wat zijn daarbij de gevolgen voor de kosten en wat zijn de baten van extra duurzaamheid? U wilt daar vroegtijdig inzicht in hebben.  Rienks Bouwmanagement kan de BREEAM-NL Expert rol vervullen, waarbij tevens vroegtijdig inzicht gegeven wordt in de gevolgen voor de kosten en de baten. Zo komt u  niet voor verrassingen te staan.

Voor wat betreft de kosten kunt u denken aan de investeringskosten en de exploitatiekosten. Voor wat betreft de baten gaat het om zaken als: energiebesparing, subsidies, fiscaal voordeel en extra opbrengsten door een gezond gebouw.

 

Website:

www.rienksbouwmanagement.nl/breeam-nl-certificering/