DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

Een gebouw renoveren of herbestemmen is een kennisintensief traject. Een belangrijke eerste stap is om de bestaande eigenschappen van het gebouw te onderzoeken. Deze eigenschappen bepalen grotendeels de uit te voeren verbouwingen. Vervolgens worden verschillende scenario’s uitgewerkt om te bekijken welke aanpassingen financieel en technisch mogelijk zijn. Hierbij wordt gekeken naar de wensen van de opdrachtgever. ABT heeft de kennis en kunde in huis om het hele traject van vooronderzoek tot exploitatie- en onderhoudsplanning te begeleiden en uit te voeren.

Het verkiezen van hergebruik boven sloop van gebouwen betekent een eerste grote stap in het verkleinen van de afvalstroom en daarmee de milieubelasting. Daarnaast biedt het optimaliseren van een gebouw de kans de energetische prestatie van het gebouw te verbeteren. ABT heeft de kennis en kunde in huis om een integraal toekomstbestendig ontwerp te realiseren en een gebouw opnieuw economische en maatschappelijke waarde te geven.

Website:

https://www.abt.eu/expertise/speerpunten/bestaande-gebouwen.aspx