DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Product logo

Luchtdoorlatendheids meting


Om steeds energiezuiniger te bouwen proberen we ongewenste warmteverliezen te minimaliseren. Dat gebeurt niet alleen door goed isoleren, maar ook door ervoor te zorgen dat er geen warmte of koelte via kieren en naden het gebouw verlaat. Om die reden worden er in een energieprestatie-berekening en de credit ENE 26 van BREEAM-NL eisen aan de luchtdichtheid gesteld. Vanuit het comfort is de luchtdichting van belang om toch te voorkomen en voor een goede werking van het ventilatiesysteem. Dit mag namelijk niet afhankelijk zijn van winddrukken op het gebouw.

Wij beschikken over meetsystemen waarmee we de luchtdichtheid van zowel woningen en appartementen als grote hallen en distributiecentra kunnen bepalen. Deze metingen doen we meestel in combinatie met infrarood thermografie en rookproeven. Zo sporen we eventuele luchtlekken op. Dat doen onze gecertificeerde specialisten al heel lang. Ook adviseren wij in de ontwerpfase met welke maatregelen een gebouw voldoende luchtdicht kan worden gemaakt. 

 

 

Thermografische meting


Het vakgebied bouwfysica houdt zich bezig met akoestiek, daglichttoetreding, warmte, vocht en het thermisch gedrag van gebouwen. Kortom, met alle aspecten van ons leef- en werkklimaat. Als een bouwfysisch adviseur zijn werk goed doet, weet hij al deze aspecten tot een logisch en verantwoord geheel te smeden. Daar merkt u overigens niets van. U merkt het pas als er verkeerde maatregelen genomen zijn. Denk maar aan te warme kantoren of gehorige hotels. 

De adviseurs van Peutz baseren hun bouwfysische adviezen op geavanceerde berekeningen, laboratoriummetingen en op de kennis die we de afgelopen veertig jaar hebben opgebouwd. We werken graag vanaf de beginfase samen met de architect, de constructeur en de installatieadviseur. Zodat we in één ontwerpteam samenwerken aan geïntegreerde oplossingen. 

 

Beide onderzoeken kunnen gebruikt worden voor BREEAM-credits ENE 26 en ENE 6.

Website:

www.peutz.nl/vakgebieden/bouwfysica