DGBC Een product van Dutch Green Building Council
Organisatie logo

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit netwerkorganisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Hiermee wil DGBC een belangrijke rol spelen in de transitie naar een circulaire economie waarin het prettig en gezond wonen, werken en leven is. We stimuleren kennisontwikkeling, zorgen voor verbinding tussen participanten, verzorgen opleidingen en organiseren en faciliteren bijeenkomsten en evenementen over actuele duurzaamheidsthema's. Ook beheert en ontwikkelt DGBC het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk. Dit is nationaal en internationaal hét keurmerk om de duurzame prestaties van gebouwen, sloopprojecten en gebieden te beoordelen.

De stichting, opgericht in 2008 op initiatief van de markt en onderdeel van de World Green Building Council, is het grootste en meest brede netwerk in Nederland voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Al zo’n 360 bedrijven en organisaties uit de bouw- en vastgoedwereld, maar ook grote eindgebruikers, gemeenten en kennisinstellingen ondersteunen de missie van de DGBC. En het netwerk groeit nog steeds.

Missie

De Dutch Green Building Council (DGBC) vervult als onafhankelijke netwerkorganisatie een toonaangevende rol in de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving.

Visie

De DGBC levert door de bebouwde omgeving te verduurzamen een grote bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie waarin het prettig en gezond is om te wonen en te werken. Daarbij ondersteunt de DGBC de branche in het aanjagen en het toepassen van innovatieve oplossingen. Hierdoor kan de sector zowel nationaal als internationaal een vooraanstaande positie verwerven.

Om concreet invulling te geven aan haar visie en missie, vervult DGBC zes rollen:

Stimuleren

DGBC stimuleert de verduurzaming van de gebouwde omgeving door kennis te delen, tools te ontwikkelen en onderzoek te initiëren.

Communiceren

DGBC communiceert onafhankelijk over actueel nieuws, innovaties, best practices en projecten.

Verbinden

DGBC verbindt als onafhankelijke non-profit organisatie eindgebruikers met duurzame stakeholders uit de bouw- en vastgoedsector

Inspireren

DGBC inspireert haar achterban door bijeenkomsten te organiseren op het raakvlak van duurzaamheid en persoonlijk leiderschap 

Opleiden

DGBC leidt professionals op door het aanbieden van BREEAM-NL trainingen en diverse andere cursussen over actuele thema’s. 

Certificeren

DGBC certificeert om duurzaamheid van de gebouwde omgeving meetbaar te maken en de markt een gemeenschappelijke duurzaamheidstaal te bieden (o.a. BREEAM-NL).  

Producten / diensten van DGBC

Producten 1-2 van 2
AfbeeldingNaamType
Productafbeelding
Dutch Green Building ScanProduct
Productafbeelding
DGBC WoonmerkProduct
Organisatie logo

DGBC

www.dgbc.nl
Dutch Green Building Guidegreenbuildingguide@dgbc.nl088 55 80 100
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL, Den Haag