DGBC Een product van Dutch Green Building Council

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website Dutch Green Building Guide. Door de webpagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Kwaliteitscontrole

DGBC heeft geen kwaliteitscontrole uitgevoerd op de in de Dutch Green Building Guide genoemde diensten en/of producten. De claims die worden gedaan over de kwaliteit, of relatie tot een certificeringsysteem zoals BREEAM-NL, van de producten en/of diensten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van DGBC.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Voor het aanmaken van een account worden persoonsgegevens gevraagd die worden beheerd door de Dutch Green Building Council (DGBC) en uitsluitend gebruikt worden zolang dit voor de door Dutch Green Building Council geleverde diensten noodzakelijk is. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden verstrekt worden. Persoonsgegevens zullen alleen verstrekt worden aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de website. Hieronder vallen ook IP-adressen. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Dutch Green Building Council aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Het is mogelijk dat er op de website van Dutch Green Building Guide hyperlinks zijn geplaatst die u naar websites leiden die niet beheerd worden door Dutch Green Building Council. Dutch Green Building Council heeft geen controle en/of invloed op de inhoud van deze websites. Derhalve is Dutch Green Building Council op geen manier aansprakelijk voor de inhoud en/of het functioneren van deze websites.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Dutch Green Building Council of bij derden die met toestemming het (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Dutch Green Building Council. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Dutch Green Building Council.